Czwartek, 08 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5582
Czwartek, 08 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7613/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.06.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 7613/21
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Stanisława Trzepińskiego kuratora w osobie starszego sekretarz sądowego Anny Dudek - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
w sprawie
z powództwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych \"TUW\" w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Stanisławowi Trzepińskiemu
o zapłatę
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.07.2022