Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII Ns 69/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.06.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Prezydent Miasta Łodzi Zarząd Dróg i Transportu przy udziale Dariusz Łojek

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dariusza Łojka ostatnio zamieszkałego w Łodzi
w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta Łodzi Zarząd Dróg i Transportu o orzeczenie przepadku pojazdu.
Sygn. akt XVIII Ns 69/21

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.07.2022