Niedziela, 24 września 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5690
Niedziela, 24 września 2023
Sygnatura akt: I Ns 547/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.07.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Sophie Mazur

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, I Wydziałem Cywilnym, toczy się sprawa I Ns 547/21 z wniosku Tadeusza Grotowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Sophie Mazur z domu Brzezińskiej (poprzednio Zofii Jadwidze Brzezińskiej), córce Haliny Jadwigi Brzezińskiej, urodzonej dnia 30 marca 1951 roku w Skierniewicach, zmarłej dnia 21 listopada 2021 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 71 m. 45.
W skład spadku wchodzi prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 45 przy ulic Rawskiej 71 w Skierniewicach, o pow. 61,48 m2, wraz z udziałem w wysokości 6148/1083524 części w nieruchomości wspólnej, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta nr LD1H/00046453/3, oraz samochód osobowy marki Audi Q7, rok produkcji 2008, o nr rej. ESK 1A01.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Skierniewicach i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.10.2022