Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: II Ns 164/21

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.07.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Henryk Ludwik Wudkowski, Teresa Franciszka Wudkowska

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt II Ns 164/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Ludwiku Wudkowskim (zm. 11.01.2000 r.), ostatnio zamieszkałym w Warszawie, dz. Włochy oraz Teresie Franciszce Wudkowskiej (zm. 07.05.2020 r.), ostatnio zamieszkałej w Warszawie, dz. Włochy.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.10.2022