Niedziela, 24 września 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5690
Niedziela, 24 września 2023
Sygnatura akt: I Ns 183/18

Sąd Rejonowy w Kutnie
I Wydział Cywilny
ul. Staszica 3
99-300 Kutno

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.08.2022,
w sprawie: inne
Dotyczy: Barbara Zielińska

O TREŚCI

Kutno, dnia 03.08.2022 r.
Sygn. akt I Ns 183/18

OGŁOSZENIE



„Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208 poz. 1537 ze zm.), w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 27.11.2018 roku w sprawie I Ns 183/18 zezwalającym Powiatowi Kutnowskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wojszycach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.956,31 zł należącej do Barbary Zielińskiej, zmarłej w dniu 05.01.2013 roku;
- wzywa się uprawnionych, a to jest spadkobierców Barbarze Zielińskiej, legitymujących się stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia do odbioru depozytu w terminie trzech lat od daty ogłoszenia, w przeciwnym razie depozyt zostanie zlikwidowany poprzez przejęcie przez Skarb Państwa.”

Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie
Joanna Przygodzińska

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.02.2023