Niedziela, 24 września 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5690
Niedziela, 24 września 2023
Sygnatura akt: II Ns 993/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
II Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 01.08.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Elżbiety Ireny Marczak

O TREŚCI

Sygn.akt. II Ns 993/21
„Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 993/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Irenie Marczak z domu Marczak córce Henryka i Marianny, zmarłej dnia 11 października 2021 roku w miejscowości Wardzyn, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców tej osoby, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

Sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Bartosz Lewandowski

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.11.2022