Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9422/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.08.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: z powództwa Piotra Folaka przeciwko Krzysztofowi Rengel

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krzysztofa Rengla ostatnio zamieszkałego w Płochocinie Osiedle
w sprawie z powództwa Piotra Folak o zapłatę .
Sygn. akt XVIII 1 Nc 9422/20

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Płochocin Osiedle
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.09.2022