Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 1019/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
II Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 01.09.2022,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jagoda Madejska

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 1019/21


OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1019/21 toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku Pawła Mikołajczyka o złożenie do depozytu sądowego świadczenia w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych w wykonaniu zobowiązania wynikającego z punktu 5. prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie XI K 170/18 wobec Jagody Madejskiej. Sąd wzywa uprawnioną Jagodę Madejską, aby w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia zgłosiła się do tutejszego Sądu wykazując swoją tożsamość, celem odbioru należnej kwoty.”Sędzia Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Michał Kamiński

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 19.03.2023