Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: X Ns 18/22

Sąd Rejonowy w Tarnowie
X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie
ul. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.09.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Stanisława Łabuz

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Tarnowie Zamiejscowy Wydział Cywilny
z siedzibą w Tuchowie ogłasza, że z wniosku Stanisławy Łabuz toczy się sprawa X Ns 18/22:
1.o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Siemiechowie oznaczonej jako działka nr 353 o pow. 0,64 ha, odpowiadającej parceli gruntowej 1933/8, dla której założona jest księga wieczysta nr TR2T/00000326/4. Jako właściciele w księdze ujawnieni są: Katarzyna Reczek, Maria Zimoń, Józefa Michalik, Wiktoria Małek, Rozalia Kucharzyk, Stefania Karcik, Katarzyna ZImoniówna, Alojzy Zimoń.

2.o stwierdzenie w nabycia przez uwłaszczenie nieruchomości położonej w Siemiechowie oznaczonej jako działka nr 1601 o pow. 0,67 ha, odpowiadającej parceli gruntowej 1932/17, dla której założona jest księga wieczysta
nr TR2T/00005129/8. Jako właściciele w księdze ujawniony jest Jan Kucharczyk syn Tomasza i Anny.
Posiadaczem obu nieruchomości jest wnioskodawczyni.

Sąd wzywa zainteresowanych, w szczególności następców prawnych dotychczasowych właścicieli, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali prawo własności do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie / uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Tarnów
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 19.12.2022