Czwartek, 08 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5582
Czwartek, 08 czerwca 2023
Sygnatura akt: I Ns 657/22

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
I Wydział Cywilny
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.09.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Bogdan Fryzowicz, Franciszek Fryzowicz, Edward Fryzowicz

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 657/22 toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Fryzowicza przy uczestnictwie Franciszka Fryzowicza, Edwarda Fryzowicza, Anny Matiaszek, Ireny Fryzowicz o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie działki ewidencyjnej nr 915 powstałej z pgr 1210/5 objęta lwh 586 gm.kat .Brzezna w obrębie katastralnym Brzezna 121014 – 2.0001 o powierzchni 0,02 ha, gdzie jako właściciel ujawniona jest Elżbieta Nawalaniec. Nieruchomość położona jest w Podegrodziu, gminie Brzezna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właściciela nieruchomości lub ich następców prawnych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.12.2022