Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7039/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.10.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

VIII 1 Nc 7039/21
POSTANOWIENIE
Dnia 19 października 2022 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 19 października 2022 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Halinie Widlińskiej
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Haliny Widlińskiej kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.11.2022