Niedziela, 24 września 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5690
Niedziela, 24 września 2023
Sygnatura akt: I Ns 150/21

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.11.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Marek Jantas, Jakub Gleicher, Manuela Gleicher

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą I Ns 150/21 toczy się postępowanie z wniosku Marka Jantasa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności działek ew. nr 1253/2 o pow. 0,9017 ha i nr 1254/1 o pow. 0,1410 ha, położonych w Ropicy Polskiej, gmina Gorlice, powiat gorlicki, województwo małopolskie, powstałych z parcel gruntowych objętych Lwh 184 – wpisanych na rzecz Rady Żydowskiej w Gorlicach w ¼ części, Jakuba Gleichera w ¼ części, Gitli z Gleicherów Steinberg w ¼ części, Manueli Gleicher w ¼ części.

Sąd wzywa następców prawnych Rady Żydowskiej w Gorlicach, Jakuba Gleichera, Gitli z Gleicherów Steinberg, Manueli Gleicher oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu postępowania pod rygorem pominięcia.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.02.2023