Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.10.2022,
w sprawie: inne
Dotyczy: Jolanta Płusa

O TREŚCI

Sygn. akt: III Opm 82/20
POSTANOWIENIE
Dnia 19 października 2022 r.
Sąd Rejonowy w Zgierzu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:
Przewodnicząca Sędzia Małgorzata Iwaszkiewicz
po rozpoznaniu w dniu 19 października 2022 r. w Zgierzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy opiekuńczej dotyczącej małoletnich Aleksandra Ziółkowskiego i Cezarego Jarugi
z udziałem Jolanty Płusa
w toku postępowania wykonawczego

postanowił:
na podstawie art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie wykonawcze prowadzone w sprawie II Opmk 128/20 poprzez wstrzymanie wykonywania nadzoru kuratora sądowego nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej Jolanty Płusa nad małoletnim Cezarym Jarugą – na czas pobytu uczestniczki postępowania w Wielkiej Brytanii.

Miejscowość: Ozorków
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.12.2022