Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8026/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.11.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Solarka

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Julii Kapczyńskiej
po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2022 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie
postanawia:
1. …
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Smolarka kuratora w osobie pracownika sądu Iwony Kłósek.
3. …


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.12.2022