Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2496/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.11.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marka Przybyłka kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Wołczuk - pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

w sprawie z powództwa: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Markowi Przybyłkowi

o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Lubochnia
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.12.2022