Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.11.2022,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Sygnatura akt I Ns 628/22 Dnia 24 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 628/22 postępowanie z wniosku Romana Rożniaty o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Milczarku, synu Jana i Henryki, urodzonej 24 sierpnia 1971 roku w Głownie, zmarłym 12 stycznia 2018 roku w Głownie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”,

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.02.2023