Niedziela, 24 września 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5690
Niedziela, 24 września 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8922/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.11.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Janiaka kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Wołczuk - pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

w sprawie z powództwa: Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu

przeciwko pozwanemu: Robertowi Janiak

o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.12.2022