Czwartek, 08 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5582
Czwartek, 08 czerwca 2023
Sygnatura akt: I Ns 488/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.11.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 488/22 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ozorków z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Zgierskiego, Krystiana Miazka i Sławomira Owczarskiego o stwierdzenie nabycia przez Gminę Ozorków z dniem 27 maja 2020 roku z mocy prawa własności nieruchomości stanowiących działki drogowe - ul. Piękną w Sokolnikach Lesie o numerach 1298/4 o powierzchni 0,0993 ha, 1298/6 o powierzchni 0,0711 ha, 1298/7 o powierzchni 0,1559 ha, 1298/8 o powierzchni 0,0017 ha, 1298/9 o powierzchni 0,2683 ha, 1302 o powierzchni, 0,9219 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, a także nr 1298/2 o powierzchni 0,0497 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1G/00010925/1 oraz 1298/5 o powierzchni 0,0491 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1G/00013587/0. W związku z tym Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności
do przedmiotowych nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia.
W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.02.2023