Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I C 410/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.08.2022,
w sprawie: inne
Dotyczy: R. pr. patrycja Figat

O TREŚCI

Sygn. akt I C 410/21


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Patrycji Figat (Kancelaria Radcy Prawnego Patryja Figat, ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław)
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Kamila Kowary
ostatnio zamieszkałego w Skierniewicach przy ul. Stanisława Domarasiewicza 2/56
w sprawie z powództwa DUNAJ – Finanse sp. z o.o.
przeciwko Kamilowi Kowarze
o zapłatę 187,40 zł

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Wrocław
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.12.2022