Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: Ns 52/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.09.2022,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 52/22 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Dariuszu Choinkowskim, synu Sławomira i Stanisławy Marianny, zmarłym w dniu 8 czerwca 2018 roku w Tuszynie, ostatnio zamieszkałym w Ozorkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.12.2022