Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 846/20

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
I Wydział Cywilny
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.11.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jacek Karasiński

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 846/20 toczy się postępowanie z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie przy uczestnictwie Jacka Karasińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Karasińskim syna Antoniego i Klotyldy zmarłym 3 kwietnia 2019 roku w Nowym Sączu ostatnio stale zamieszkałym w Nowym Sączu.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2023