Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 854/21

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.11.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Edyta Maguda

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą I Ns 854/21 toczy się postępowanie z wniosku Edyty Magudy o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności położonych w Gorlicach, powiat gorlicki, województwo małopolskie działek ewidencyjnych: nr 320 o pow. 0,0455 ha powstałej z pb.85 objętej LWH 58, nr 408/2 o pow. 0,1838 ha powstałej z działki nr 408/2, nr 3013 o pow. 0,0578 ha powstałej z części pgr. 697 objętej księgą wieczystą nr NS1G/00009864/9, nr 3015 o pow. 0,1878 ha powstałej z pgr. 597/4 objętej LWH 185.

Sąd wzywa następców prawnych Zofii Cogiel, Genowefy Cogiel, Czesława Cogiel dzieci Franciszka i Eleonory i Marii Żmigrodzkiej c. Feliksa i Katarzyny oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu postępowania pod rygorem pominięcia.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2023