Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 712/22

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
I Wydział Cywilny
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.11.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Helena Pasiut, Mieczysław Pasiut

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. I Ns 712/22 toczy się z wniosku Heleny Pasiut i Mieczysława Pasiut postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej dawną parcelę gruntową nr 766/1 o pow. 0,0091 ha obj. Lwh 502 - gm. kat. Stary Sącz, stanowiącej obecnie część działki ew. nr 3485 o pow. 0,0277 ha obr. Stary Sącz.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2023