Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 645/20

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.11.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bogusław Stanisław Laskoś

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 645/20 z wniosku BEST IV Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Stanisławie Laskoś s. Czesława i Zofii, ostatnio stale zamieszkałym w Gorlicach, zmarłym 11 listopada 2016 roku w Gorlicach.

Wzywa się spadkobierców Bogusława Laskoś lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2023