Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 855/19

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.11.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Piotr Baron, syn Johanna; Hugon Baron, syn Johanna

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 855/19 toczy się sprawa z wniosku Sylwii Kołodziej, Eleonory Nowożyn przy udziale Piotra Hajduka, Krzysztofa Kołodzieja, Jacka Nowożyna, Ewy Karbowiak o nabycie przez zasiedzenie dwóch udziałów w wysokości po 1/8 części we własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 144, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1151/126, o powierzchni 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00000186/5, przysługujących - zgodnie z treścią wpisów w dziale II księgi wieczystej - Piotrowi Baronowi i Hugonowi Baronowi.
Sąd wzywa, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zainteresowani, a w szczególności spadkobiercy Piotra Barona i Hugona Barona, zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd może orzec o zasiedzeniu opisanych powyżej udziałów w nieruchomości.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.03.2023