Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 490/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.11.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 490/22 toczy się sprawa z wniosku Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Adrianie Tomaszczyku, synu Adriana i Heleny, zmarłym 24 marca 2021 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu


Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.02.2023