Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 677/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.11.2022,
w sprawie: uznanie za zmarłego
Dotyczy: Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łodzi

O TREŚCI

Ogłoszenie w trybie art. 530 k.p.c.
„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 677/22 z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi o uznanie za zmarłą Chawę Brandlę Witkowską z domu Wajnberg, córkę Icka i Perli Lewkowicz, urodzoną w dniu 10/23 marca 1905 r. w Łodzi, ostatnio zamieszkałą w Łodzi przy ulicy Podrzecznej 20.
Sąd wzywa zaginioną, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiła się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą.
Sąd wzywa jednocześnie wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.”

Sędzia Tomasz Kotkowski

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2023