Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 141/22

Sąd Rejonowy w Łęczycy
I Wydział Cywilny
ul. M. Konopnickiej 16
99-100 Łęczyca

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.11.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zdzisław Rogulski

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 141/22

Dnia 29 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Łęczycy I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 141/22 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Rogulskim synu Eugeniusza i Wiesławy z domu Kowalska, ostatnio przed śmiercią zamieszkałego w Grabowie, powiat łęczycki, województwo łódzkie, zmarłego w dniu 6 sierpnia 2021 roku
w Potrzaskowie województwo łódzkie.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy tej osoby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

Miejscowość: Grabów
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.03.2023