Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 311/21

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.12.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Armina Hadad Molaeian

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2022r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wilhelminy Machajskiej
z udziałem Walburgi Kantek, Katarzyny Jambor, Armina Hadad-Molaeian
o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Jambor
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:
1) ustanowić dla uczestnika postępowania Armina Hadad Molaeian, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Rafała Gawłowskiego, prowadzącego Kancelarię w Opolu ul. Ozimska 40 lok. 107, do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 311/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Jambor;
2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.01.2023