Środa, 22 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5504
Środa, 22 marca 2023
Sygnatura akt: XIX Ns 4/03

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.12.2022,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Syndyka Masy Upadłości Zakładów Przemysłu Wełnianego ,,Lodex\" w likwidacji w Łodzi

O TREŚCI

Sygnatura akt XIX Ns 4/03

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ns 4/03 zezwolono Syndykowi Masy Upadłości Zakładów Przemysłu Wełnianego „LODEX” w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego:
• kwoty 9,35 zł na rzecz Jadwigi Bienieckiej;
• kwoty 0,61 zł na rzecz Ewy Cinkuszewskiej;
• kwoty 4,72 zł na rzecz Doroty Dubiel;
• kwoty 0,74 zł na rzecz Danieli Golińskiej;
• kwoty 6,81 zł na rzecz Anny Kazimierczak;
• kwoty 11,44 zł na rzecz Teresy Kogut;
• kwoty 8,61 zł na rzecz Tomasza Kowalskiego;
• kwoty 17,73 zł na rzecz Piotra Ligenzy;
• kwoty 1,10 zł na rzecz Piotra Mamrota;
• kwoty 5,20 zł na rzecz Gabrieli Muszyńskiej;
• kwoty 1,10 zł na rzecz Wojciecha Ozurkiewicza;
• kwoty 1,10 zł na rzecz Krzysztofa Pietrusa;
• kwoty 7,05 zł na rzecz Piotra Saczawy;
• kwoty 8,68 zł na rzecz Zofii Stępniewskiej;
• kwoty 15,58 zł na rzecz Ryszarda Szmagaja;
• kwoty 5,49 zł na rzecz Sławomira Sztachielek;
• kwoty 7,19 zł na rzecz Grażyny Trzaskowskiej
Sąd wzywa każdego z uczestników lub uprawnionych następców prawnych uczestników do odbioru złożonego depozytu w terminie 3 lat od upływu terminu 6 miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do złożonego depozytu na własność Skarbu Państwa

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.06.2023