Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 320/22

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.12.2022,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Paweł Kimla

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Opolu - Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 320/22, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kup (gmina Dobrzeń Wielki), oznaczonych jako:
- działka nr 26, (id.dz. 160903_2.0086.AR_2.26), o powierzchni 0,2990 ha, opisana jako łąki trwałe - dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
- działka nr 506/7, (id.dz. 160903_2.0086.AR_2.506/7), o powierzchni 0,7500 ha, opisana jako grunty rolne zabudowane, grunty orne, grunty pod rowami - dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
- działka nr 731/128, (id.dz. 160903_2.0086.AR_2.731/128), o powierzchni 0,5000 ha, opisana jako łąki trwałe, grunty pod rowami - dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
- działka nr 751/136, (id.dz. 160903_2.0086.AR_2.751/136), o powierzchni 0,2500 ha, opisana jako łąki trwałe, grunty pod rowami - dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Posiadaczami wymienionych wyżej nieruchomości są obecnie Irena Wiench i Waldemar Wiench, zaś w dokumentacji geodezyjnej jako właściciel figuruje Paweł Kimla (syn Pawła i Anny).

Wzywa się wszystkich zainteresowanych (w tym spadkobierców w/w Pawła Kimla) aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Opolu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.03.2023