Środa, 07 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5581
Środa, 07 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII Ns 298/201

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.01.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: : z wniosku Jolanty Gorzardy vel Gorzędowskiej przy udziale Jeremiasza Gorzardy vela Gorzędowskiego, Karoliny Gorzardy vel Gorzędowskiej, Michała Gorzardy vela Gorzędowska, Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, Włodzimierza Waszkowskiego, Krzysztofa Waszkowskiego, Dariusza Waszkowskiego, Pawła Gorzardy vela Gorzędowskiego, Patrycji Gorzardy vel Gorzędowskiej, Aleksandry Gorzardy vel Gorzędowskiej, Mikołaja Gorzardy vela Gorzędowskiego

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Patrycji Gorzardy vel Gorzędowskiej oraz Aleksandry Gorzardy vel Gorzędowskiej ostatnio zamieszkałych w Łodzi w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Starnawskiej, Janie Starnawskim, Halinie Żebrowskiej, Marianie Waszkowskiej, Michale Gorzarda vel Gorzędowskim
Sygn. akt XVIII Ns 298/20

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.02.2023