Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 215/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.01.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

O TREŚCI

XVIII Ns 215/20
„Ogłoszenie
Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie XVIII Ns 215/20 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Njmrockiej-Dzięgielewskiej, córce Ryszarda i Anny z domu Stępniak, urodzonej 21 grudnia 1976 roku w Łodzi, zmarłej 7 listopada 2011 roku w Łodzi, o nieznanym zawodzie i majątku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.04.2023