Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5675/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.01.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Zagrodniki\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 5675/22
POSTANOWIENIE
Dnia 16 stycznia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 16 stycznia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Zagrodniki\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Arkadiuszowi Łabaczowi
w przedmiocie: wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Arkadiusza Łabacza kuratora w osobie sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Arkadiusza Łabacza, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.
3. (..).

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.02.2023