Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 446/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.01.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: BANK MILLENNIUM Spółka Akcyjna w Warszawie Departament Dochodzenia Należności Detalicznych, Władysław Grochowski, Maria Heyser, Teresa Grochowska-Gajdek

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze XVIII Ns 446/20 z wniosku Banku Millenium Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Hajduk-Babucy urodzonej 29 października 1951 r. w Śmiardowie Złotowskim, zmarłej w dniu 26 lipca 2019 r. w Łodzi, córce Władysława Grochowskiego i Marty Heyser.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.04.2023