Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6919/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.01.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Ewy Łuczyńskiej

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Andrzeja Hodały
po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2022 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Teofilów\" z siedzibą w Łodzi
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Ewy Łuczyńskiej kuratora w osobie pracownika Sądu Iwony Kłósek
2. …

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.02.2023