Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 45/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.01.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Sławomir Henryk Milczarek

O TREŚCI

\"Sąd Rejonowy w Skierniewicach, I Wydział Cywilny, zawiadamia o wydaniu w dniu
30 stycznia 2023 roku, w sprawie o sygnaturze I Ns 45/23, postanowienia
o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sławomirze Henryku Milczarku, synu Henryka i Julii z domu Ceroń, zmarłym w dniu 5 lutego 2019 roku
w Kutnie, ostatnio stale zamieszkałym w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 6/17, PESEL: 41070604334. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowi przedstawiciele oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące
do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza\".

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.03.2023