Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 456/20

Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
ul. Kołłątaja 6
83-110 Tczew

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.01.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wanda Józefa Arendt

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Tczewie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 456/20 z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Józefie Arendt z domu Sadeckiej, córce Kleofasa i Józefy Marii z d. Gałczyk, zmarłej w dniu 14.03.2016 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałej w Tczewie. W skład spadku wchodzą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki, w wysokości nie niższej niż 11.659,94 zł.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Tczew
Województwo: pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2023