Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 807/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.01.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Jan Politowicz, Michalina Politowicz, Władysław Politowicz

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 807/22 toczy się sprawa z wniosku Jana Politowicza o stwierdzenie nabycia przez Władysława Politowicza i Michalinę Politowicz na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej z dniem 4.11.1971 r. prawa własności położonych w Woli Łużańskiej: pgr 428/1 o pow. 749 m2 obj. LWH 28 i pgr 426/6 o pow. 6112 m2 obj. LWH 318.

Sąd wzywa następców prawnych Marii z Gaberów Konieczkowej i Bronisławy Kościakównej oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2023