Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 282/22

Sąd Rejonowy w Głubczycach
I Wydział Cywilny
ul. Kochanowskiego 1
48-100 Głubczyce

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.01.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Marian Kazimierz Załanowski

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Głubczycach prowadzona jest pod sygn. akt I Ns 282/22 sprawa z wniosku Gminy Branice o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Kazimierzu Załanowskim, synu Stanisława i Marii z domu Karain, zmarłym dnia 3 lutego 2002 roku w Głubczycach, ostatnio stale zamieszkałym w Branicach.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Głubczyce
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2023