Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 548/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.02.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Magdalena Gaweł

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Magdaleny Gaweł ostatnio zamieszkałej ul. Letniskowa 24, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w sprawie z wniosku Miasto Łódź Prezydent Miasta Łodzi -Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przy udziale Magdaleny Gaweł o orzeczenie przepadku pojazdu.
Sygn. akt XVIII Ns 548/22.
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.03.2023