Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 597/21

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.02.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Eugeniusz Rapacz, Zofia Rapacz

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 597/21 toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Rapacza i Zofii Rapacz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Ropicy Polskiej stanowiących działki ewidencyjne 76/2, 192, 197/1, 197/4. Posiadaczem opisanych nieruchomości są Eugeniusz Rapacz i Zofia Rapacz.

W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.05.2023