Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I C 465/21

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.02.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Paweł Lewcuń

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu — I Wydział Cywilny w składzie następujqcym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2022r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Pawłowi Lewcuń o zapłatę

postanawia:
I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postepowanie;
II. ustanowić dla pozwanego Pawła Lewcuń, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Mariusza Michalak (prowadzącego Kancelarie Radcy Prawnego w Opolu ul. Kościuszki 20/4), do zastępowania pozwanego w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o zapłatę;
III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Gminy w Chrząstowicach, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.03.2023