Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 292/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.02.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: pozwanych

O TREŚCI

postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie,
2. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Ewy Tomczak, Patryka Lauk kuratora w osobie Michała Walczaka - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku tutejszego Sądu, lokalu Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej dla dzielnicy Łódź - Śródmieście oraz w dzienniku ebos.pl z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.03.2023