Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 389/22

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.02.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Wojciech Wróbel

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Wróbel z udziałem Andrzeja Wróbel, Adriana Wróbel, Wojciecha Wróbel o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wróbel na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:

1)ustanowić dla uczestnika postępowania Wojciecha Wróbel, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Moniki Sąsiada, prowadzącej Kancelarię w Opolu ul. Ozimska 47/6, 45-058 Opole do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 389/22 o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wróbel;

2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.03.2023