Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 381/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.02.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowaney Fundusz Sekurytyzacyjny

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 381/22 toczy się sprawa
z wniosku Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Ochman, synu Rudolfa i Anieli, urodzonym 30 stycznia 1970 roku w Zabrzu, zmarłym 25 maja 2021 w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.05.2023