Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1066/22

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
I Wydział Cywilny
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Helena Rysiewicz

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 1066/22 toczy się z wniosku Heleny Rysiewicz postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Władysławie Bochenku synu Władysława i Stefanii ( nazwisko panieńskie matki – Gomółka), zmarłego 2 lipca 2022r. ostatnio zamieszkałego w Mokrej Wsi. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położone w mokrej Wsi.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje następstwo prawne po Wiesławie Władysławie Bochenku gdyż w przeciwnym razie ich prawa zostaną pominięte.

Miejscowość: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.06.2023