Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8377/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Katarzyny Górecznej i Dariusza Górecznego kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Anny Dudek pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

w sprawie z powództwa: PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

przeciwko pozwanemu: Katarzynie Górecznej, Dariuszowi Górecznemu

o roszczenia z umowy pożyczki.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.04.2023