Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6526/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Jolanty Ciemięgi, Konrada Ciemięgi i Izabeli Kneblewskiej

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika sądu Ewy Adamczyk-Borowskiej adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jolanty Ciemięgi, Konrada Ciemięgi i Izabeli Kneblewskiej ostatnio zamieszkałych ul. Piotrkowska 31/70, 90-410 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Miasto Łódź przeciwko Jolancie Ciemiędze, Krzysztofowi Ciemiędze, Konradowi Ciemiędze, Izabeli Kneblewskiej o zapłatę 24 742,08 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 6526/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.04.2023