Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 952/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.09.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

„Na mocy art. 144 §1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Krzysztofa Armackiego
adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny, Łódź al. Kościuszki 107/109
Do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Krystyny z domu Eglercik
Bogusławy Pudłowskiej
w sprawie z wniosku Emiliana Górala z udziałem Janusza Jaworskiego i innych
Sygn. akt II Ns 952/21
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.10.2022